Juyp cạp chun

(ticke nhung nâu)

Mã sản phẩm: J30TH55

Giá: 850.000 vnđ

"Vải nhung hàng kho, co giãn, không. Có. Khóa kéo sau lưng. Có 4 màu: ST156, TH55, TH48, ST112 Lưu ý bảo quản sản phẩm trong bảng dưới đây."

;