Đờ mi tay bồng

(nhũ xanh)

Mã sản phẩm: A156ST92

Giá: 1.550.000 vnđ

Vải bố, thô hàng kho cao cấp, ko co giãn, ít nhăn.

;