Liên hệ với chúng tôi

Cơ sở 1

  • Địa chỉ: ABI at SkinMed Spa, 27 Hùng Vương, Quận Hải châu, Tp Đà Nẵng
  • Điện thoại: 090 566 1382
  • Giờ mở cửa: Từ 10:00-18:00 hàng ngày
;